Slide background

ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Slide background

TÍCH HỢP ĐA NỀN

Slide background
Slide background

ĐỒNG BỘ HÓA & BẢO MẬT

Cloud Computing

Load Balancing

Caching

Giải pháp chính phủ

Tư vấn và xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin, tự động hóa trong quản lý hành chính công từ TW đến địa phương. Một cửa điện tử, Hệ thống quản lý công văn điều hành tác nghiệp

Giải pháp giáo dục

Chuyển giao giải pháp phần mềm đóng gói hỗ trợ quản lý và đào tạo cho các cấp giáo dục. Tư vấn và xây dựng cổng thông tin điện tử giáo dục.

Giải pháp doanh nghiệp

Tư vấn giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, cung cấp phần mềm quản trị doanh nghiệp.

Giải pháp thương mại điện tử

Cung cấp dịch vụ website thương mại điện tử trên nền tảng điện toán đám mây. Hỗ trợ tính năng đa dạng, giao diện phong phú, marketing mạnh mẽ, cá nhân hóa và bảo mật cao.

Đối tác của chúng tôi

Cơ quan hành chính

800 +

Trường học

1000 +

Doanh nghiệp

100 +

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG