Phần mềm có các chức năng chính:

-  Phần I: Quản lý học sinh.

-  Phần II: Quản lý điểm.

-  Phần III: Thiết lập thời khóa biểu.

  Trong mỗi chức năng có những mục sau:

I.Phần I: Quản lý học sinh

Giúp giáo viên, cán bộ quản lý quản lý về mọi hoạt động của học sinh trong thời gian học tập tại trường:

 • Danh sách học sinh;
 • Học sinh chuyển lớp;
 • Học sinh chuyển trường;
 • Cán bộ lớp;
 • Khen thưởng;
 • Kỷ luật;
 • Hoạt động xã hội;
 • Đối tượng miễn giảm;
 • Đối tượng trợ cấp;
 • Điểm danh theo tháng;
 • Thống kê học sinh nghỉ học theo tháng;
 • Thống kê học sinh nghỉ học theo môn.
 1. Phần II: Quản lý điểm

Giúp cán bộ giáo viên quản lý điểm của từng học sinh, tổng kết và đánh giá kết quả học tập một cách nhanh và chính xác:

 • Nhập điểm theo môn học;
 • Nhập dữ liệu từ file;
 • Sổ điểm lớp;
 • Tổng hợp kết quả học kỳ;
 • Tổng kết môn học theo học kỳ;
 • Xếp loại học lực theo học kỳ;
 • Đánh giá học lực toàn trường;
 • Xét hạnh kiểm;
 • Nhập điểm, rèn luyện trong tuần;
 • Tư vấn phụ huynh.
 1. Phần III: Thiết lập thời khóa biểu

Giúp cho cán bộ quản lý sắp xếp lịch thời khóa biểu giảng dạy cho giáo viên trong nhà trường một cách nhanh chóng  không mất nhiều công sức, đặc biệt là tổng hợp biết được từng giáo viên dạy ở những lớp nào, tuần có bao nhiêu tiết nhằm giúp cho cán bộ quản lý sắp xếp cân đối không để giáo viên nào dạy nhiều quá giáo viên nào dạy ít quá.

 • Thuộc tính môn khối;
 • Kế hoạch toàn trường;
 • Báo bận giáo viên;
 • Lập thời khóa biểu tự động;
 • Xem phân công giảng dạy.

  Với những tính năng ưu việt, dễ sử dụng, đầy đủ và chi tiết cộng với việc chăm sóc khách hàng tốt nhất chúng tôi mong nhận được sự hợp tác với quý cơ quan để nền giáo dục nước nhà ngày càng phát triển.