Tập Huấn Công Nghệ Thông Tin Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể

September 7, 2015 9:09 am

Trong các ngày 31/8 và 01/9/2015 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể đã triển khai tập huấn Cổng thông tin điện tử cho tất cả các trường trong toàn huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh:

IMG_2152 IMG_2203 IMG_3398a IMG_3399