Tập Huấn Cổng Thông Tin Điện Tử Phòng Giáo Dục Chợ Đồn

August 19, 2015 8:38 pm

Ngày 18, 19/08/2015 Phòng Giáo Dục Chợ Đồn tổ chức tập huấn cổng thông tin cho 3 cấp Mầm Non, Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở.

IMG_3388

Thầy Trưởng Phòng Nguyễn Đức Hiệp lên phát biểu khai mạc buổi tập huấn

IMG_3391

IMG_3390