Tập Huấn Cổng Thông Tin Điện Tử TP Bắc Kạn

August 4, 2015 4:29 pm

Căn cứ Công văn số 892/SGDĐT-VP ngày 09/6/2015 của Sở GD&ĐT Bắc Kạn và Công văn số 285/GD&ĐT-CNTT ngày 19/6/2015 của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn về việc triển khai Cổng thông tin điện tử toàn ngành Giáo dục;

      Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-GD&ĐT ngày 21/7/2015 của phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn về việc thành lập Ban tổ chức, Tổ báo cáo viên, phục vụ Hội nghị tập huấn và chuyển giao Cổng thông tin điện tử trong toàn ngành GD&ĐT thành phố Bắc Kạn.

      Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong toàn ngành, tạo môi trường thông tin giữa cơ quan quản lý, nhà trường, học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội. Ngày 31/7/2015 Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Kạn tiến hành tổ chức tập huấn và chuyển giao Cổng thông tin điện tử trong toàn ngành GD&ĐT thành phố.

      Tới tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện phòng GD&ĐT thành phố, các đồng chí đại diện Công ty cổ phần SDCOM Việt Nam và Cán bộ quản lý, giáo viên của các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.

KM-Sep-1.2-700x394

 

Đồng chí Chu Thị Loan (Trưởng phòng GD&ĐT) phát biểu khai mạc Hội nghị

     Các đơn vị nhà trường được Công ty Cổ phần SDCOM Việt Nam đã hướng dẫn sử dụng trang tin thuộc đơn vị mình quản lý.

      Qua trang tin các đơn vị quảng bá cho hình ảnh hoạt động của đơn vị, thông tin và thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục. Thông qua cổng thông tin điện tử nâng cao hiệu quả công tác thông tin, quản lý và điều hành của cơ sở, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhằm tin học hóa hướng tới Chính phủ điện tử. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm Pháp luật và các văn bản có liên quan về Giáo dục và Đào tạo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

 TC-Phai-700x394

TC-Trai-700x394

Picture1-700x396

TH-3-700x394

TH-2-700x525

TH-4-700x394

      Kết thúc Hội nghị, bước đầu các đơn vị đã đăng tải được một số tư liệu dạy học nhằm cung cấp và trao đổi thông tin giữa nhà trường với giáo viên và học sinh trong nhà trường; cung cấp, trao đổi thông tin giữa giáo viên của các trường như: Tổ chức các hoạt động, bài giảng điện tử, kinh nghiệm giảng dạy, tài liệu tham khảo, …

Theo : Phòng GD & ĐT TP Bắc Kạn